SDS_HB6667BW__HBSERIES_BASE-COAT_BRIGHT_WHITE_(USA)-min-min